Κατασκεύη

Η Εταιρεία ΚΟΜΕΤ ΑΤΕ αποτελεί μια από της δυναμικότερες κατασκευαστικές εταιρίες με έδρα τη Θεσσαλονίκη και δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα στους τομείς των ακινήτων και της ενέργειας. Η πολύχρονη εμπειρία της, τόσο στον χώρο της κατασκευής δημόσιων έργων, όσο και η εκπόνηση μιας μεγάλης γκάμας ιδιωτικών κτιρίων, της δίνει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει έργα διαφορετικών απαιτήσεων και την ικανότητα να εκπονεί έργα κάθε κλίμακας και προδιαγραφών.

Έχει την ευελιξία να ολοκληρώνει με την ίδια αρτιότητα και ευαισθησία στην λεπτομέρεια, τόσο ένα ειδικό κτίριο επαγγελματικών απαιτήσεων όσο και ένα μικρής κλίμακας, προσωπικό χώρο. Η Εταιρεία ΚΟΜΕΤ ΑΤΕ αποτελεί μια από τις πιο εξειδικευμένες εταιρίες του χώρου τόσο σε κτιριακές όσο και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, έχοντας συνεργαστεί επανειλημμένα με εταιρείες του εξωτερικού.