ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  • Αμφιθέατρο δάσους Κιλκίς,1000 θέσεων .
  • Ανέγερση πρότυπης μονάδας οινοποίησης και εμφιάλωσης κρασιού στην Αγχίαλο, Θεσσαλονίκης. 
  • Ανέγερση Οινοποιείου στην Επανομή, Θεσσαλονίκης.
  • Ανέγερση πρότυπης μονάδας οινοποίησης και εμφιάλωσης κρασιού στην Αγχίαλο, Θεσσαλονίκης.