ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης του γυμνάσιου Σοχού.
 • Κλιματισμός Κεντρικού  Τηλεφωνικού κέντρου  Ο.Τ.Ε. Φιλύρου Θεσσαλονίκης.
 • Κλιματισμός πνευματικού κέντρου δήμου Κιλκίς.
 • Κατασκευή οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Μ/Τ, Χ/Τ και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 350 kwa στο Γ.Π.Ν.Θ. Ιπποκράτειο.
 • Κατασκευή υδραυλικού ανελκυστήρα φορτίου στο Γ.Π.Ν.Θ. Ιπποκράτειο.
 • Εγκατάσταση κλιματισμού κλειστού κυκλώματος έλεγχου ψηφιακών κέντρων και κατασκευή αγώγιμου ψευδοδαπέδου στα τηλεφωνικά Κέντρα Ο.Τ.Ε Α.Ε Τρίλοφου,  Μεσημερίου και Ρύσιου.
 • Εγκατάσταση κλιματισμού κλειστού κυκλώματος έλεγχου ψηφιακών κέντρων και κατασκευή αγώγιμου ψευδοδαπέδου στα τηλεφωνικά Κέντρα Ο.Τ.Ε Α.Ε Διαβατών και Καλοχωρίου.
 • Εγκατάσταση κλιματισμού κλειστού κυκλώματος έλεγχου ψηφιακών κέντρων και κατασκευή αγώγιμου ψευδοδαπέδου στα τηλεφωνικά Κέντρα Ο.Τ.Ε Α.Ε  Σερρών Α!.
 • Εγκατάσταση κλιματισμού κλειστού κυκλώματος έλεγχου ψηφιακών κέντρων και κατασκευή αγώγιμου ψευδοδαπέδου στα τηλεφωνικά Κέντρα Ο.Τ.Ε Α.Ε Μυτρούση και Σερρών Β!.
 • Εγκατάσταση κλιματισμού κλειστού κυκλώματος έλεγχου ψηφιακών κέντρων και κατασκευή αγώγιμου ψευδοδαπέδου στα τηλεφωνικά Κέντρα Ο.Τ.Ε Α.Ε Φιλύρου Θεσσαλονίκης.
 • Εγκατάσταση κλιματισμού κλειστού κυκλώματος έλεγχου ψηφιακών κέντρων και κατασκευή αγώγιμου ψευδοδαπέδου στα τηλεφωνικά Κέντρα Ο.Τ.Ε Α.Ε κεντρικό κατάστημα Ερμού, Θεσσαλονίκης.
 • Εγκατάσταση κλιματισμού κλειστού κυκλώματος έλεγχου ψηφιακών κέντρων και κατασκευή αγώγιμου ψευδοδαπέδου στα τηλεφωνικά Κέντρα Ο.Τ.Ε Α.Ε Πτολεμαΐδας Α!
 • Εγκατάσταση κλιματισμού κλειστού κυκλώματος έλεγχου ψηφιακών κέντρων και κατασκευή Αγώγιμου ψευδοδαπέδου στα τηλεφωνικά Κέντρα Ο.Τ.Ε Α.Ε Κατερίνη ΣΑ!, παρ. Κατερίνης & Κορινού.
 • Εγκατάσταση κλιματισμού κλειστού κυκλώματος έλεγχου ψηφιακών κέντρων και κατασκευή Αγώγιμου ψευδοδαπέδου στα τηλεφωνικά Κέντρα Ο.Τ.Ε Α.Ε: Λιτόχωρου, Καρίτσας & λόφου Κατερίνης.
 • Εγκατάσταση κλιματισμού κλειστού κυκλώματος έλεγχου ψηφιακών κέντρων και κατασκευή Αγώγιμου ψευδοδαπέδου στα τηλεφωνικά Κέντρα Ο.Τ.Ε Α.Ε Πολύγυρου, Γερακινής & Γαλάτιστας.
 • Εγκατάσταση κλιματισμού κλειστού κυκλώματος έλεγχου ψηφιακών κέντρων και κατασκευή Αγώγιμου ψευδοδαπέδου στα τηλεφωνικά Κέντρα Ο.Τ.Ε Α.Ε Λαγκαδά, Λιτή και δρυμού Θεσσαλονίκης .
 • Περίφραξη & ηλεκτροφωτισμός σιδηροδρομικών σταθμών στους νομούς Κιλκίς, Σερρών, Ημαθίας και Έδεσσας.