• »
  • Τι είναι το Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"

Τι είναι το Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) από τις αρχές του 2011 έχει εξαγγείλει ένα πολύ σημαντικό, για την υφιστάμενη οικονομική συγκυρία, αναπτυξιακό πρόγραμμα επιδότησης-επιχορήγησης των ελληνικών νοικοκυριών που βασικό στόχο έχει την εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο κατοικίας.

  • Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» δίνει, υπό προϋποθέσεις, οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών να αναβαθμίσουν ενεργειακά το ακίνητό τους, προβαίνοντας σε συγκεκριμένες και επιλέξιμες μετατροπές, κατόπιν επιθεώρησης από ειδικό πραγματογνώμονα.
  • Η εφαρμογή του προγράμματος ξεκίνησε από την 01/02/2011, και θα διαρκέσει συνολικά έως την 31/12/2017. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 396 εκ. ευρώ και με βάση τις εκτιμήσεις της πολιτείας προβλέπεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά 85.000 περίπου κατοικίες σε όλη τη χώρα, με την ευρύτερη δυνητική αγορά να ανέρχεται σε ~1,5 εκατ. σπίτια.
  • Η διαχείριση του προγράμματος (επιδοτούμενων δανειοδοτήσεων και επιχορηγήσεων) γίνεται αποκλειστικά από τις Τράπεζες (Eurobank, Εθνική, Alpha, Πειραιώς). Η επιλογή της Τράπεζας είναι στην ευχέρεια του ενδιαφερόμενου.

Η εξοικονόμηση που πρέπει να επιτευχθεί από τις παρεμβάσεις του Προγράμματος αντιστοιχεί στο 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς ή σε ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου κατά μία κατηγορία.

Κτήριο αναφοράς είναι το ίδιο το ακίνητο (στο οποίο θα γίνουν οι παρεμβάσεις), με προδιαγραφές Β' ενεργειακής κατηγορίας. Κατά την 1η Ενεργειακή Επιθεώρηση ο ενεργειακός επιθεωρητής υπολογίζει την ετήσια κατανάλωση ενέργειας που θα είχε το ακίνητο εάν ήταν Β' ενεργειακής κατηγορίας, καθώς και την ενεργειακή κατηγορία που ανήκει το ακίνητο τη στιγμή εκείνη (π.χ. Δ' ή χαμηλότερη).

Ο ενεργειακός επιθεωρητής αναγράφει την ετήσια κατανάλωση ενέργειας του κτηρίου αναφοράς στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και υπολογίζει το 30% αυτής, που αποτελεί την ελάχιστη εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί.

Από το Μάρτιο του 2012, το Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον" προβλέπει ότι ο πελάτης απευθύνεται σε έναν Σύμβουλο Έργου, προκειμένου να περάσει μέσα από τη διαδικασία του Προγράμματος με τον λιγότερο δυνατό κόπο και ταλαιπωρία. Ο Σύμβουλος Έργου, ο οποίος διαθέτει άριστη γνώση του προγράμματος, εκτός από συμβουλευτικές υπηρεσίες στον πελάτη, προσφέρει επιπλέον:

  • βοήθεια για να συμπληρώσει σωστά και συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά της αίτησης για την απόφαση υπαγωγής
  • επίβλεψη κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου
  • βοήθεια στη συγκέντρωση και τον έλεγχο πληρότητας και ορθότητας των δικαιολογητικών για την τελική εκταμίευση

Το πρόγραμμα, όπως συμβαίνει και με την αμοιβή των ενεργειακών επιθεωρητών, καλύπτει πλήρως κατά την τελική εκταμίευση και την αμοιβή του συμβούλου έργου (έως 250€ πλέον ΦΠΑ ή έως 800€ πλέον ΦΠΑ στην περίπτωση της πολυκατοικίας).

 

Όπως σε όλα τα Πράσινα Δάνεια Κατοικίας, έτσι και στο Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον" η EUROBANK προτείνει και προσφέρει τη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ στον πελάτη, σε συνεργασία με την EUROCONSULTANTS και την Κ.Ο.Μ.ΕΤ ΑΤΕ,  από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, μειώνοντας στο ελάχιστο το χρόνο που πρέπει να αφιερώσει κανείς και χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση. Τώρα έχετε μία πραγματική ευκαιρία ν’ αναβαθμίσετε τη ζωή σας, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα! Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ παρέχεται στον πελάτη παράλληλα με την υπηρεσία συμβούλου έργου.