• »
 • Προϋποθέσεις και Κριτήρια Ένταξης

Προϋποθέσεις και Κριτήρια Ένταξης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 1. Υφίσταται νόμιμα και έχει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο (ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατασκευής του).
 2. Το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης  < 2.100€/τ.μ.
 3. Το ακίνητο έχει χρήση κατοικίας. Επιλέξιμη μπορεί να είναι και κάποια κενή κατοικία αρκεί να έχει χρησιμοποιηθεί ως κατοικία κάποια στιγμή σε διάστημα 3 ετών. Αποδεκτή είναι και η εξοχική κατοικία.
 4. Το επιλέξιμο ακίνητο μπορεί να είναι μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα πολυκατοικίας, ή πολυκατοικία ως ενιαίο κτήριο.
 5.  Η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης του ακινήτου από ειδικό πραγματογνώμονα, (Ενεργειακό Επιθεωρητή) πριν και μετά τις παρεμβάσεις.
 6. Το ακίνητο έχει καταταχτεί βάσει της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 7. Oι αιτούμενες παρεμβάσεις στο ακίνητο να οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 30% του κτηρίου αναφοράς (βλ. επόμενη διαφάνεια) ή σε αναβάθμιση μίας τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας (πχ. από Δ σε Γ).
 8. Το ακίνητο δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο.
 9. Ο προϋπολογισμός των εργασιών δεν υπερβαίνει τα 15.000€  (περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%).

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

 1. Είναι φυσικό πρόσωπο.
 2. Έχει δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία που έχει αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
 3. Το ατομικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα του ενδιαφερόμενου δεν υπερβαίνει τα  75.000€ (βλ. σχετικό πίνακα).